Detectiezender

Naast het gebruik van de speciale rioolcamera’s maakt Zagers Rioolbeheer ook gebruik van een detectiezender. Deze zender wordt gebruikt indien de ligging van de leiding niet bekend is. Er wordt dan met de zender, eventueel i.c.m. een rioolcamera, bovengronds getraceerd hoe de ligging van de riolering is. Zo kunnen we voor u de gehele riolering in kaart brengen.

Detectiezender