Wateroverlast/ overstroming

Zware regenval en wolkbreuken doen zich in Nederland steeds vaker voor. Rioleringen kunnen soms grote hoeveelheden water niet verwerken, er ontstaat wateroverlast. Kelder of andere delen van uw huis lopen onder met water. Erg vervelend en dit wilt u natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. Zagers Rioolbeheer beschikt over diverse dompelpompen en waterstofzuigers om de schade tot een minimum te beperken. Voor wateroverlast kunt u altijd onze 24 uurs-service raadplegen.

Wateroverlast