Wateroverlast/ overstroming

Zware regenval en wolkbreuken doen zich in Nederland vaker voor. Rioleringen kunnen soms grote hoeveelheden water niet verwerken. Dit kan zorgen voor ondergelopen kelders of andere delen in uw huis. Zagers Rioolbeheer beschikt over diverse dompelpompen en waterstofzuigers om de schade tot een minimum te beperken. Voor deze problemen kunt altijd onze 24 uurs-service raadplegen.